6 คำแนะนำจาก 6 คน ที่ก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยลำแข้งของตนเอง

ขอคำแนะนำจาก 6 คนที่ก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยลำแข้งของตนเองหากใครได้มีโอกาสดูรายการ shark Tank ที่เป็นรายการเปิดให้เหล่าบรรดานักธุรกิจทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกา มาพรีเซ็นสินค้าและบริการเพื่อเรียกข้อเสนอในการร่วมลงทุนจากกรรมการทั้ง 6 คนโดยที่กรรมการ 6 คนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเศรษฐีระดับพันล้าน เรียกได้ว่าเป็นรายการที่ลงทุนจริงเจ็บจริงและนี่ก็คือคำแนะนำจากกรรมการทั้ง 6 คนที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตนเอง Continue reading “6 คำแนะนำจาก 6 คน ที่ก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยลำแข้งของตนเอง”