“เอวคอด ปีกกว้าง” เทคนิคจากโปรเพาะกายแนวหน้าของประเทศไทย – ตี๋ตี๋ พรไพศาล (Small)